Belangrijke namen en adressen

Gegevens Da Costaschool Hoograven
Duurstedelaan 16
3525 AR Utrecht

tel: 030 2880558
website: www.dacosta-hoograven.nl
e-mail: info@dchu.nl

schoolleider: Janine Ziemerink
tel: 030 2880558
e-mail: directie@dchu.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter, John Segers
Te bereiken via e-mail: mr.dacostahoograven@gmail.com

Ouderraad
Voorzitter, Annemarie Ernst
Te bereiken via e-mail: annemarieernst@gmail.com

Peutercentrum De Vliegende Beestenboel
Duurstedelaan 14-24
3525 AR Utrecht
tel: 06 53384383

Stichting P.C.O.U.
Kaap Hoorndreef 66
3563 AW Utrecht
Postbus 9419
tel: 030 2723123

Inspectie voor het Onderwijs
Rijksinspectiekantoor Utrecht
Park Voorn 4
De Meern
postbus 2730
3500 GS Utrecht
tel: 030 6665704

Brede School Hoograven
Duurstedelaan 14
3525 AR Utrecht

Coördinator: Rob Peters
rob.peters@ksu-utrecht.nl
Website: www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven