Jaarplan

Elke school heeft een jaarplan. Hierin staan de actiepunten voor het komend schooljaar. Dit kunnen vakinhoudelijke, financiële of HRM actiepunten zijn. Het jaarplan is openbaar. Iedere ouder kan dit plan bij de directie opvragen. Hieronder vertellen wij u iets meer over de speerpunten voor het schooljaar 2017-2018.

Muziekonderwijs
Vorig schooljaar zijn we aan de slag gegaan met ons muziekonderwijs. Inmiddels zien en horen we meer muziek op school. We zien ook hoeveel plezier muziek oproept bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Muziekonderwijs blijft dit jaar centraal staan. Juf Tinka, juf Belinda en juf Mette gaan verder met hun muziekopleiding tot muziekspecialist en de andere leerkrachten krijgen meer handvatten om goede en uitdagende muzieklessen te geven. We hebben inmiddels een nieuwe muziekmethode en prachtige instrumenten. En de kinderen? Die zijn erg gemotiveerd en enthousiast.

Rekenonderwijs
We maken dit jaar wederom een verdiepingsslag op het gebied van rekenonderwijs. We hebben een externe rekenexpert aangetrokken. Zij is op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van rekenonderwijs. Zij begeleidt ons ook dit jaar bij de rekenlessen in de groepen 1 t/m 8 en helpt ons bij het kiezen van een nieuwe rekenmethode.

Communicatieplan
Vorig jaar is er een eerste opzet voor een communicatieplan gemaakt. Dit plan willen we gaan aanvullen/aanscherpen. Samen met ouders en leerkrachten bespreken we waar we tegen aan lopen, maken afspraken hierover en leggen deze vast. Op de Da Costaschool blijven we met elkaar in gesprek, wat er ook gebeurt. Gesprekken uiteraard over het onderwijs maar ook bij verdriet, bij feesten, bij conflicten en voor oprechte interesse in de ander. We blijven in gesprek. Communiceren is een vak apart. We blijven als team leren, van u en van uw kinderen.

ICT
Als school schaffen we meer software aan die past bij de leerstof in de groepen. ICT is een prachtig hulpmiddel om onze leerdoelen te realiseren tijdens de lessen. We schaffen meer laptops aan zodat je uiteindelijk met hele klassen op laptops kunt werken. Nu beschikken we over 50 laptops/PC’s verdeeld over 9 groepen. Leerkrachten worden elke week door onze ICT coördinator geschoold/begeleid.

Talentontwikkeling
In het team hebben we gesproken over het aansluiten bij talenten van kinderen en hoe we deze zichtbaar maken. Hoe doen we dit nu? Doen we dat voor ieder kind? Hoe zichtbaar is het? Wel weten we dat ieder kind talenten of specifieke interesses heeft. Het motiveert een kind enorm wanneer hij/zij daarin gestimuleerd wordt. De wijze waarop verschilt. We willen kinderen laten groeien en hen een trots gevoel meegeven in wie ze zijn en wat ze kunnen. Als team bekijken we hoe we deze talenten nog meer tot z’n recht kunnen laten komen.