Cultuuronderwijs

De Da Costaschool maakt gebruik van de diensten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en Het Filiaal. Vanuit beide organisaties zijn cultuurcoaches aan het werk op onze school. Zij werken mee aan het naschoolse aanbod (brede school activiteiten) en ondersteunen de leerkrachten in de klas. Jaarlijks bezoeken alle groepen een theatervoorstelling en een museum. Soms lenen we ook leskisten van deze organisaties.

Muziekonderwijs

Sinds het schooljaar 2016-2017 is muziekonderwijs een speerpunt op onze school. M.b.v. voorbeeldlessen door een extern bedrijf in alle klassen en verschillende studiedagen zijn alle leerkrachten bijgeschoold om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de muzieklessen te verhogen. Daarnaast zijn 3 leerkrachten opgeleid tot muziekcoördinator. Zij zullen de overige leerkrachten ondersteunen bij het voorbereiden van de muzieklessen.