CITO toetsen

Ook al zeggen cijfers niet alles over de ontwikkeling van kinderen, we kijken natuurlijk wel naar de resultaten die de kinderen halen. Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren toetsen van het CITO afgenomen. Dit zijn de methode onafhankelijke toetsen, die de inspectie jaarlijks bekijkt om te beoordelen of de basiskwaliteit van het onderwijs voldoende is. Ook bij de meeste methodes worden toetsen ontwikkeld en aangeboden. Deze gebruiken we om de dagelijkse voortgang van de kinderen te peilen.

De meest bekende CITO toets is de CITO eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. Deze eindtoets wordt gebruikt als bevestiging van het beeld dat de school al van uw kind heeft. In het schooljaar 2016/2017 zat de Da Costaschool met een score van 532,4 op het landelijk gemiddelde. Dat schommelt rond de 533 punten. Vergeleken met andere scholen met een soortgelijke leerlingpopulatie doet de Da Costaschool het goed.

Scores CITO eindtoets Da Costaschool

2016: 536,2 punten
2017: 532,4 punten
2018: 531,3 punten
2019: 539,3 punten
2020: geen score i.v.m. corona
2021: 535,9 punten