Prettig en veilig op school

Het is belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig op onze school voelen. We proberen door een duidelijke structuur, regels en afspraken een goede sfeer op school te creëren.

We willen de kinderen laten opgroeien tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijkheid durven te nemen. Niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen van de groep.

Zorgdragen voor elkaar én voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor de kinderen en leerkrachten. Hier werken we aan op een speelse manier. Dit gebeurt tijdens de lessen ‘Vreedzame School’. Deze sociaal emotionele methode hebben we optimaal geïmplementeerd in onze school.

In het kader van de Vreedzame School hebben we op onze school leerlingmediatoren. Dit zijn kinderen uit de bovenbouw die opgeleid zijn om te bemiddelen bij conflicten die ontstaan tijdens het buitenspelen.