Missie

De Da Costaschool is een basisschool die z’n nek durft uit te steken. Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. In de dagelijkse praktijk draait het om een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en teamleden. Ouders en team staan samen voor de taak het kind te begeleiden in de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid. Het onderwijs dat we geven moet zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van het kind. Ieder kind op school is uniek en heeft specifieke talenten en interesses. ‘Laat maar zien wat je kan!’ Op de Da Costaschool maken we talenten zichtbaar.

Visie

 • Een stimulerende en veilige leer- en werkomgeving

  De school creëert een stimulerende en veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen, zodat kennis en vaardigheden opgedaan kunnen worden op verschillende leergebieden. Er is vanzelfsprekend aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook de creatieve en motorische ontwikkeling vinden wij belangrijk. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor werken we o.a. met de Vreedzame School.

 • Iedereen is even belangrijk

  Ieder kind op de Da Costaschool is even belangrijk. We hebben aandacht voor de individuele leerbehoeftes van kinderen. We proberen ons aanbod hierop zoveel mogelijk aan te passen.

 • Samen met de ouders

  De school wil samen met de ouders werken aan een fijne leer- en leefomgeving voor de kinderen. Thuis en school moeten zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

 • Samen met organisaties in de wijk Hoograven

  De Da Costaschool werkt actief samen met organisaties in de wijk Hoograven. Dit doen we bijvoorbeeld d.m.v. afstemming met de 4 andere basisscholen in de wijk die onderdeel zijn van de Brede School Hoograven, naschoolse opvang, wijkwelzijns- en culturele organisaties.

 • Een goede werkomgeving voor leerkrachten

  De Da Costaschool streeft ernaar een prettige, goede werkomgeving voor leerkrachten, ondersteunend personeel en stagiaires te zijn. De school biedt mogelijkheden om professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen.