Scholen mogen via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage vragen aan ouders van leerlingen om extra activiteiten als excursies, sinterklaasfeest, kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen. De Ouderraad beheert dit budget. Zij kopen bijvoorbeeld cadeautjes voor Sinterklaas, maar ook traktaties bij de vieringen en sportdagen. De ouderbijdrage bedraagt 20 euro en is vrijwillig. Doordat het bedrag laag is gehouden, betaalt 95% van de ouders dit bedrag rechtstreeks of via de U-pas.

Elk jaar vragen we ook een tegemoetkoming in de kosten van het schoolreisje. Dit bedrag staat standaard op 20 euro. Zo betalen de ouders dus samen 40 euro voor de ouderbijdrage en het schoolreisje. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid v.w.b. de hoogte van de ouderbijdrage. Als u vragen heeft over de ouderbijdrage of als dit bedrag voor u problemen oplevert kunt u contact opnemen met de directie. Alle vragen over de ouderbijdrage worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

U-pas

Als u een U-pas heeft, kunt u hiermee (een gedeelte van) de ouderbijdrage en het schoolreisje betalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een kopie laten maken van de U-pas bij de conciërge of directie.