Kind ziek?

Als een kind ziek is, weten we dat graag vóór schooltijd via de telefoon (030-2880558), via andere kinderen/ouders of door middel van een briefje. Als een kind ‘zomaar’ thuisblijft, zal er na 9 uur vanuit school contact worden opgenomen.

Wordt een kind op school ziek en moet het naar huis, dan vinden wij het prettig om te weten hoe en met wie wij contact moeten opnemen. Daarom is het prettig als u zorgt dat we op school de juiste telefoonnummers hebben, bijvoorbeeld van het werk van de ouders. Als uw telefoonnummer verandert, wilt u dat dan ook doorgeven? Ook wanneer uw e-mailadres zich wijzigt, vernemen wij dat graag.

Wanneer niet aan de gymnastieklessen kan worden deelgenomen, wilt u ons dat dan laten weten via een briefje?