Het team van de Da Costaschool

Wij zijn een enthousiast en betrokken team van juffen en meesters. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school, waardoor ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De basis hiervoor is een goede sfeer in de klas en op school. Alle kinderen zijn bij ons op school welkom en we proberen elk kind onderwijs op maat te geven. Sinds het schooljaar 2019-2020 werken we als team met LeerKRACHT. Via wekelijkse bijeenkomsten proberen we doelgericht te werken aan het verbeteren van ons onderwijs.