De Da Costaschool heeft een contactpersoon. Deze contactpersoon is een eerste aanspreekpunt bij klachten. De contactpersoon bepaalt hoe de klacht behandeld gaat worden. Als er klachten zijn die binnen school niet opgelost kunnen worden, kunt u zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon. Informatie hierover kunt u opvragen bij het PCOU of bij de directie van de Da Costaschool.

De contactpersoon op school is Marianne de Jongh.