Is er een plek voor mijn kind op de Da Costaschool?

Er worden momenteel veel kinderen ingeschreven bij ons op school. Natuurlijk erg fijn dat ouders zo enthousiast zijn over onze school. Ouders van kinderen die geboren zijn in 2018 zijn van harte welkom voor een kennismakingsbijeenkomst. Zie hieronder hoe de aanmeldingsprocedure werkt.

Als uw kind in een later jaar geboren is, kan uw kind in principe geplaatst worden op onze school. Per leerling wordt specifiek gekeken of er een plekje op onze school mogelijk is. Het kan zijn dat er toch nog een groep ‘volloopt’ gedurende het jaar. U kunt hiervoor contact op nemen met de directrice Susan Wessels Boer, directie@dchu.nl

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Da Costaschool zitten, hebben voorrang bij plaatsing.

Hoe gaat de aanmeldingsprocedure in zijn werk?

Aanmelding

Na een informatieochtend kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor een plaats op de Da Costaschool Hoograven. U kunt uw belangstelling mailen naar administratie@dchu.nl onder vermelding van uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. U krijgt een bevestiging van uw belangstellingsregistratie.

Rond de periode dat uw kind drie jaar wordt, krijgt u een mail van school met de vraag of u uw kind wilt aanmelden op school. Bij een ja wordt uw kind geplaatst, met als voorwaarde dat er voldoende plaatsen zijn op school. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt er geloot om een plaats op school. De loting is per kwartaal. Concreet houdt dit in dat voor kinderen die in januari 2018 tot en met maart 2018 geboren zijn begin april 2021 de loting plaatsvindt. Als uw kind geplaatst is, krijgt u een inschrijfformulier toegestuurd.

Data kennismakingsbijeenkomst

Mocht u interesse hebben in onze school dan bent u van harte welkom op één van de kennismakingsbijeenkomsten. We laten u dan de school zien en vertellen meer over de visie en werkwijze van de school. Ook kunt u natuurlijk vragen stellen over de school! De bijeenkomst begint om 9.00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Voor komend schooljaar staan de volgende data gepland:

Kennismakingsbijeenkomsten (kinderen die in 2018 geboren zijn):

  • vrijdagochtend 28 mei 2021 (vol)
  • dinsdagochtend 15 juni 2021

Graag van tevoren aanmelden via administratie@dchu.nl.