Is er een plek voor mijn kind op de Da Costaschool?

Er worden momenteel veel kinderen ingeschreven bij ons op school. Natuurlijk erg fijn dat ouders zo enthousiast zijn over onze school. Ouders van kinderen die geboren zijn in 2018 zijn van harte welkom voor een kennismakingsbijeenkomst. Zie hieronder hoe de aanmeldingsprocedure werkt.

Als uw kind in een later jaar geboren is, kan uw kind in principe geplaatst worden op onze school. Per leerling wordt specifiek gekeken of er een plekje op onze school mogelijk is. Het kan zijn dat er toch nog een groep ‘volloopt’ gedurende het jaar. U kunt hiervoor contact op nemen met de directrice Susan Wessels Boer, directie@dchu.nl

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Da Costaschool zitten, hebben voorrang bij plaatsing.

Hoe gaat de aanmeldingsprocedure in zijn werk?

Aanmelding

Uw kind kan volgens de wet officieel aangemeld worden als het drie jaar is. U hebt de mogelijkheid uw belangstelling voor de school kenbaar te maken, terwijl uw kind nog geen drie jaar is. Deze registratie van uw belangstelling wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding. Wanneer uw belangstelling is geregistreerd ontvangt u van ons een mail waarin u gevraagd wordt uw kind aan te melden. Wanneer uw kind rond de drie jaar is, krijgt u van de school bericht of uw kind geplaatst kan worden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt er geloot.

Data kennismakingsbijeenkomst

Mocht u interesse hebben in onze school dan bent u van harte welkom op één van de kennismakingsbijeenkomsten. We laten u dan de school zien en vertellen meer over de visie en werkwijze van de school. Ook kunt u natuurlijk vragen stellen over de school! De bijeenkomst begint om 9.00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Voor komend schooljaar staan de volgende data gepland:

Kennismakingsbijeenkomsten (kinderen die in 2018 geboren zijn):

  • maandagochtend 7 september 2020
  • dinsdagochtend 1 december 2020
  • donderdagochtend 4 maart 2021
  • vrijdagochtend 28 mei 2021

Graag van tevoren aanmelden via administratie@dchu.nl.