Is er een plek voor mijn kind op de Da Costaschool?

Er worden momenteel veel kinderen ingeschreven bij ons op school. Natuurlijk erg fijn dat ouders zo enthousiast zijn over onze school. Ouders van kinderen die geboren zijn in 2018 zijn van harte welkom voor een kennismakingsbijeenkomst. Zie hieronder hoe de aanmeldingsprocedure werkt.

Als uw kind in een later jaar geboren is, kan uw kind in principe geplaatst worden op onze school. Per leerling wordt specifiek gekeken of er een plekje op onze school mogelijk is. Het kan zijn dat er toch nog een groep ‘volloopt’ gedurende het jaar. U kunt hiervoor contact op nemen met de directrice Susan Wessels Boer, directie@dchu.nl

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Da Costaschool zitten, hebben, mits tijdig aangemeld, voorrang bij plaatsing.

Hoe gaat de aanmeldingsprocedure in zijn werk?

Aanmelding

Aanmelden van kinderen geboren tot en met 31 september 2018:

Na een informatieochtend kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor een plaats op de Da Costaschool Hoograven. U kunt uw belangstelling mailen naar administratie@dchu.nl onder vermelding van uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. U krijgt een bevestiging van uw belangstellingsregistratie.

Rond de periode dat uw kind drie jaar wordt, krijgt u een mail van school met de vraag of u uw kind wilt aanmelden op school. Bij een ja wordt uw kind geplaatst, met als voorwaarde dat er voldoende plaatsen zijn op school. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt er geloot om een plaats op school. De loting is per kwartaal. Concreet houdt dit in dat voor kinderen die in januari 2018 tot en met maart 2018 geboren zijn begin april 2021 de loting plaatsvindt. Als uw kind geplaatst is, krijgt u een inschrijfformulier toegestuurd.

 

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018 –  dit geldt ook voor broertjes en zusjes!

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl

Data kennismakingsbijeenkomst

Mocht u interesse hebben in onze school dan bent u van harte welkom op één van de kennismakingsbijeenkomsten. We laten u dan de school zien en vertellen meer over de visie en werkwijze van de school. Ook kunt u natuurlijk vragen stellen over de school! De bijeenkomst begint om 9.00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Voor komend schooljaar staan de volgende data gepland:

Kennismakingsbijeenkomsten (kinderen die in 2018 geboren zijn):

  • vrijdagochtend 28 mei 2021 (vol)
  • dinsdagochtend 15 juni 2021

Graag van tevoren aanmelden via administratie@dchu.nl.