Over de Da Costaschool

De Da Costaschool is een gezellige, kleinschalige school in de wijk Hoograven, waar ongeveer 200 kinderen op zitten. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in relatief kleine klassen.

Video door ouders
Bekijk hieronder een kort filmpje over onze school dat in 2017 is gemaakt door een aantal ouders.

Brede School Hoograven

De Da Costaschool is onderdeel van de Brede School Hoograven. We hebben een hecht, professioneel en stabiel team. Er is weinig verloop in het team. Het is een enthousiast team dat zich inzet voor goed en aantrekkelijk onderwijs. We zijn
met elkaar steeds bezig om het onderwijs aan de kinderen zo in te richten dat het optimaal bij de verschillende kinderen past. Bij ons op school krijgen de kinderen het aanbod wat bij hun niveau past. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen.

De Da Costaschool is er voor kinderen in de wijk Hoograven. De kinderen op onze school komen uit de verschillende sociaaleconomische klassen in de wijk. In dit opzicht, en ook qua culturele achtergrond is de populatie van de Da Costaschool gemengd. De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk. De school richt zich actief op de verschillende groepen in de wijk omdat wij graag een gemengde school, midden in de wijk, willen zijn. Op dit moment telt de school 22 nationaliteiten.