Waarom een schoolgids voor ouders?

Hier kunt u de schoolgids 2023 Р2024 downloaden. In deze schoolgids kunt u lezen wat u van de Da Costaschool mag verwachten. We vertellen over de dingen die we belangrijk vinden, hoe we werken met de kinderen en over de kwaliteit van het onderwijs dat we geven.

De gids is bedoeld voor de ouders en verzorgers van de kinderen die nu op de Da Costaschool zitten. Maar ook voor de ouders van toekomstige leerlingen. Want hoe meer u weet over de dingen die we doen op school hoe beter we kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.

De schoolgids is voor een langere periode geldig. Naast deze schoolgids geven we jaarlijks aan de start van het schooljaar een activiteitenkalender uit. Alle uitstapjes, schoolactiviteiten en vrije dagen staan hierop vermeld.