Het jaarplan en onze speerpunten

Elke school heeft een jaarplan. Hierin staan de actiepunten voor het komend schooljaar. Dit kunnen vakinhoudelijke, financiële of HRM actiepunten zijn. Het jaarplan is openbaar. Iedere ouder kan dit plan bij de directie opvragen. Hieronder kunt u het jaarplan voor 2020-2021 downloaden.

Jaarplan 2020-2021